STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xịt OROSOL OROSOL VITROBIO SAS VITROBIO SAS Dùng để xịt miệng, họng, hỗ trợ điều trị viêm niêm mạc miệng, loét miệng Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016/ TT-BYT Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A