STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ trâm nội nha CSK25, CALFK21S, CALFK21L, CALFK25L, CALFK31S, CALFK31L, Shenzhen Perfect Medical Instruments Co.,Ltd , Trung Quốc Shenzhen Perfect Medical Instruments Co.,Ltd , Trung Quốc dùng để điều trị tủy răng Quy tắc 5, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Trâm nội nha C082521,C082525,C062521, C062525,C041525,C042025, C042525,C043025,C043525, C044025,C044525,C045025, C045525,C046025,C047025, C048025 Shenzhen Perfect Medical Instruments Co.,Ltd , Trung Quốc Shenzhen Perfect Medical Instruments Co.,Ltd , Trung Quốc dùng để điều trị tủy răng Quy tắc 5, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B