STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm điện cực nối đất 9571F; 9572F Theo phụ lục Bio Protech Sử dụng trong phòng mổ Quy tắc 9 TTBYT Loại C
2 Tay cầm điều khiển của máy đốt điện SB; DB Theo phụ lục Bio Protech Sử dụng trong phòng mổ Quy tắc 9 TTBYT Loại C