STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nẫng Catheter mount ZHEJIANG HAISHENG ZHEJIANG HAISHENG Ống nối nối với dây gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B