STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bột bó P.O.P dùng trong y tế 10cmx270cm, 10cmx460cm, 10cmx450cm Hubei Joy Bone Medical Products Co., Ltd, Trung Quốc Hubei Joy Bone Medical Products Co., Ltd, Trung Quốc Hubei Joy Bone Medical Products Co., Ltd, Trung Qu dùng để băng bó Quy tắc 1, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại A