STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng ghép thành bụng Theo phụ lục Theo phụ lục B. BRAUN SURGICAL, S.A. Miếng ghép thành bụng Optilene® Mesh Elastic được sử dụng để củng cố sức mạnh cho các mô liên kết bị suy yếu: - Để sửa chữa thoát vị bẹn và thoát vị thành bụng; - Để phòng ngừa thoát vị thành bụng, miếng ghép được sử dụng dự phòng ở những bệnh nhân có nguy cơ cao theo các tiêu chí nhưng không giới hạn: tuổi tác, tình trạng dinh dưỡng, chỉ số khối cơ thể BMI, bệnh lý đi kèm, v.v. Miếng ghép thành bụng Optilene® Mesh Elastic phù hợp cho cả mổ mở và nội soi. Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTT-BYT TTBYT Loại C