STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo DIA 14LS; DIA 16LS; DIA 18LS; DIA 20LS; DIA 22LS; DIA 14HP; DIA 14HP; DIA 16HP; DIA 18HP; DIA 20HP; DIA 22HP Dialife Dialife Được dùng để thẩm tách mãn tính, loại bỏ chất thải hoặc chất độc trong máu Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C