STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Dụng cụ cắt bao quy đầu Theo phụ lục Theo phụ lục Changzhou Waston Medical Appliance Co.,Ltd. Dùng để cắt da bao quy đầu QT6, Phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 (Họ) Dụng cụ cắt trĩ bằng phương pháp Longo Theo phụ lục Theo phụ lục Changzhou Waston Medical Appliance Co.,Ltd. Dùng để cắt và khâu tự động búi trĩ bằng phương pháp Longo QT8, Phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 (Họ) Dụng cụ khâu nối ống tiêu hóa Theo phụ lục Theo phụ lục Changzhou Waston Medical Appliance Co.,Ltd. Dùng trong phẫu thuật tái tạo đường tiêu hóa QT6, Phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B