STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống penrose Cỡ 25; 22; 19 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Dùng dẫn lưu tạo nên đường thông giữa một khoang cơ thể để thấm hết chỗ dịch dẫn ra bề mặt da. Quy tắc 7, phần II, điểm B TTBYT Loại B