STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Móc mống mắt Iris Care Madhu Instruments Pvt. Ltd. Madhu Instruments Pvt. Ltd Dùng trong phẫu thuật nhãn khoa Quy tắc 6 TTBYT Loại B