STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay bào da dùng trong phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Tay bào da dùng trong phẫu thuật, kết hợp với lưỡi dermatome, được sử dụng để tách da ở độ sâu có thể điều chỉnh. Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B