STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sứ nha khoa (Estar G-Press) Theo phụ lục Theo phụ lục Osstem Implant Co.,Ltd Sứ làm răng giả phục hình nha khoa Quy tắc 8, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B