STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ khâu đóng da sử dụng trong phẫu thuật. 0 Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd/ Trung Quốc Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
2 Dụng cụ tháo ghim da sử dụng trong phẫu thuật. 0 Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd/ Trung Quốc Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
3 Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi các loại 0 Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd/ Trung Quốc Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B