STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông đường tiểu 1 nhánh các số (Sonde Nelaton) Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
2 Ống thông phế quản 2 nòng (Carlen) các cỡ Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
3 Nút chặn đuôi kim luồn 0 Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
4 Ống đặt nội khí quản có lò xo các cỡ. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
5 Ống đặt nội khí quản các cỡ. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
6 Dây máu chạy thận nhân tạo (Bộ dây lọc máu) 0 Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 02- Phần II TTBYT Loại B
7 Sonde foley 2 nhánh các số Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
8 Sonde foley 3 nhánh các số Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
9 Ống thông canuyn mở khí quản Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 05- Phần II TTBYT Loại B
10 Bóng chẹn phế quản Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 06- Phần II TTBYT Loại B
11 Ker dẫn mật (Sonde chữ T) Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 07 - Phần II TTBYT Loại B
12 Mask thanh quản Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 04- Phần II TTBYT Loại B
13 Cassette đúc bệnh phẩm 0 Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 06 - Phần II TTBYT Loại B
14 Ống thông kèm bình dẫn lưu phổi các cỡ. Các cỡ Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Hitec Medical Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong y tế Quy tắc 06 - Phần II TTBYT Loại B