STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn điều trị bệnh nhân ; Ghế lấy máu Bàn điều trị bệnh nhân: MSLSF03 ; Ghế lấy máu: MSLBC06 MEDSINGLONG GLOBAL GROUP CO., LTD MEDSINGLONG GLOBAL GROUP CO., LTD Hỗ trợ khám và điều trị cho bệnh nhân Quy tắc4, phần II, phụ lục I của thông tư 39 /2016/TT-BYT. TTBYT Loại A