STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cố đinh chấn thương Theo phụ lục Theo phụ lục Octamed Sağlik Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Băng bó bên ngoài cơ thể để cố định các chấn thương như bong gân, gãy xương... Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A