STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghe hai dây ALPK2 No.807 Tanaka Sangyo Co., Ltd/ Nhật Bản Tanaka Sangyo Co., Ltd/ Nhật Bản Sử dụng để nghe tim phổi Quy tắc 09 (i) - Phần II TTBYT Loại B
2 Máy đo huyết áp người lớn ALPK2 No.500V Tanaka Sangyo Co., Ltd/ Nhật Bản Tanaka Sangyo Co., Ltd/ Nhật Bản Sử dụng để nghe tim phổi Quy tắc 09 (i) - Phần II TTBYT Loại B
3 Ống nghe một dây ALPK2 No.FT-801 Tanaka Sangyo Co., Ltd/ Nhật Bản Tanaka Sangyo Co., Ltd/ Nhật Bản Sử dụng đo huyết áp Quy tắc 09 (i) - Phần II TTBYT Loại B