STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng vệ sinh sau sinh (Maternity Pads) 50216; 50217; 50215 ; 50171; 50159; 50160; 50170; 50038; 50055; 50066; 50068; 50052 Daiei Co.,Ltd. Daiei Co.,Ltd. Băng vệ sinh dành cho thai phụ giai đoạn vừa và sau sinh. QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A