STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm lót bàn khám Amethyst (Examination Rolls N) 84341 84382 84337 84271 84360 84119 84138 43090 93012 Shinko – Lami Co., Ltd. – Nhật Bản Daiei Co.,Ltd. – Nhật Bản - Trải giường bệnh nhân, bàn khám, bàn dụng cụ trong phòng mổ. - Trải lên các vật dụng khác. QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A