STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao lưỡng cực (Bipolar) Theo phụ lục Theo phụ lục TONTARRA Medizintechnik GmbH, Germany - Là phụ kiện đồng bộ của dao mổ điện cao tần. - Sảm phẩm tái sử dụng. - Quy tắc 9, mục 1 - Điều 4, mục 2d, Nghị đinh 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C