STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống dẫn sáng Theo phụ lục Theo phụ lục TONTARRA Medizintechnik GmbH, Germany - Là phụ kiện của máy nội soi để chẩn đoán các bệnh liên quan đến thanh quản. - Quy tắc 10, mục 2c - Điều 4, mục 2d, Nghị đinh 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại B