STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động và bán tự động Theo phụ lục Theo phụ lục AMS Srl Dùng trong xét nghiệm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động và phụ kiện SAT 450; SAT 600 AMS Srl AMS Srl Dùng trong xét nghiệm Quy tắc 5 TTBYT Loại A