STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent graft (Khung giá đỡ) động mạch chủ ngực kèm đoạn mạch máu nhân tạo quai động mạch chủ Theo phụ lục Theo phụ lục Vascutek Ltd., Vương Quốc Anh Được chỉ định để sửa chữa hoặc thay thế mạch máu bị bệnh của quai động mạch chủ và động mạch chủ đi xuống theo phương pháp phẫu thuật hở một giai đoạn, có hoặc không có sự tham gia của động mạch chủ đi lên trong trường hợp phình và/ hoặc lóc tách động mạch. Quy tắc 8 và Quy tắc 14, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D