STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bột làm sạch răng Flash pearl, Flash pearl (Bottle), Perio-Mate Powder Nakanishi Inc., Nakanishi Inc., Dùng trong nha khoa Quy tắc 5 phần III phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tay khoan nha khoa TEP-ER10 Nakanishi Inc., Nakanishi Inc., Dùng trong nha khoa Quy tắc 2 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bạc đạn tay khoan SG20 Cartridge Nakanishi Inc., Nakanishi Inc., Dùng trong nha khoa Quy tắc 4 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Dầu khoáng tra tay khoan Maintenance Oil 1L Bottle Nakanishi Inc., Nakanishi Inc., Dùng trong nha khoa Quy tắc 5 phần III phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Máy tra dầu tay khoan iCare C2 Type (230V) Nakanishi Inc., Nakanishi Inc., Dùng trong nha khoa Quy tắc 9 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Trục gá Chuck Nakanishi Inc., Nakanishi Inc., Dùng trong nha khoa Quy tắc 4 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Mô tơ mài UM50TM 2M Nakanishi Inc., Nakanishi Inc., Dùng trong nha khoa Quy tắc 9 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Đầu tay khoan chậm khuỷu EC-30 Nakanishi Inc., Nakanishi Inc., Dùng trong nha khoa Quy tắc 2 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B