STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (ống dẫn lưu ổ bụng) Cỡ 28; 24; 20 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Dùng để dẫn lưu ổ áp xe, dẫn lưu đường mổ sau phẫu thuật nơi có dịch thấm ra nhiều… theo chỉ định của bác sĩ. Quy tắc 7, phần II, điểm B TTBYT Loại B