STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông mở bàng quang ra da các size Theo phụ lục Theo phụ lục Urovision Gesellschaft für medizinischen Technologie Transfer mbH Dùng để dẫn lưu mở thông bàng quang ra da. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Stents niệu quản không có dây dẫn đường các size Theo phụ lục Theo phụ lục Urovision Gesellschaft für medizinischen Technologie Transfer mbH Dùng để đặt nong dẫn lưu niệu quản. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C