STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy X-quang di động kỹ thuật số và phụ kiện Jolly 30 plus DR BMI Biomedical International S.r.l/Ý BMI Biomedical International S.r.l/Ý Sử dụng tia X chẩn đoán trong y tế Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C