STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro kết nối máy đo đông máu với băng chuyền của hệ thống tự động hóa cobas t 711 connection module (06524494001) Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH Kết nối máy đo đông máu với băng chuyền của hệ thống tự động hóa Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A