STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghe khám bệnh GAMMA Theo phụ lục Theo phụ lục HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG / Đức Dùng để thăm khám các hoạt động của những cơ quan trong cơ thể dựa vào âm thanh và dùng trong phương pháp đo huyết áp không xâm lấn. Có thể sử dụng ở tất cả bệnh nhân. Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A