STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng cho máy chuẩn bị và nhuộm tiêu bản tế bào BD Totalys™ SlidePrep Consumables Kit Becton, Dickinson and Company Becton, Dickinson and Company Bộ vật tư tiêu hao BD Totalys™ SlidePrep Consumables Kit hỗ trợ máy BD Totalys™ SlidePrep chuẩn bị lam nhuộm Pap nhúng dịch BD Surepath™. Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A