STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy tán sỏi Laser và máy tán sỏi Laser công suất cao tích hợp máy bào mô Theo phụ lục Theo phụ lục Asclepion Laser Technologies GmbH Dùng kết hợp với máy tán sỏi Laser và dao mổ Laser - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 9 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C