STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng MELAquick 12+; Vacuklav 43 B+ Evolution; Vacuklav43B+; MELAtronic 23EN; Vacuklav 31B+; Vacuklav 23B+; Vacuklav 24BL+; Euroklav 29 VS+; Euroklav 23 S+; Cliniclave 45; Cliniclave 45M MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG/Đức MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG/Đức Hấp tiệt trùng dụng cụ nha khoa Quy tắc 15, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
2 Máy rửa dụng cụ MELAtherm 10; MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG/Đức MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG/Đức Rửa, khử trung dụng cụ nha khoa Quy tắc 15, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
3 Nước rửa dụng cụ (dùng cho máy rửa dụng cụ dùng trong nha khoa) MEtherm 50; MEtherm 55; MEtherm 56; MEtherm 61; MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG/Đức MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG/Đức Dùng rửa sạch các dụng cụ dùng trong nha khoa Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A