STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy YCO-010; YCO-N01; Gemmy Industrial Corp., /Đài Loan Gemmy Industrial Corp., /Đài Loan Sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15 Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C