STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay khoan (bao gồm: 01 tay cầm, 02 pin sạc 01 sạc, 01 vỏ đựng pin tiệt trùng, 01 vào pin, 01 adapter xương, 01 adapter doa xương, 01 hộp đựng) SM-100 Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.,Ltd/Trung Quốc Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.,Ltd/Trung Quốc Dùng với bộ dụng cụ trong phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối nhân tạo Quy tắc 9; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Tay cưa (bao gồm: 01 tay cầm, 02 pin sạc, 01 sạc, 01 vỏ đựng pin tiệt trùng, 01 vào pin, 01 hộp đựng) SS-1051 Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.,Ltd/Trung Quốc Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.,Ltd/Trung Quốc Dùng với bộ dụng cụ trong phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối nhân tạo Quy tắc 9; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B