STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Acuaiss Moisturising Drops Acuaiss Moisturising Drops 6 ml Acuaiss Moisturising Drops 15 ml Acuaiss Moisturising Drops, monodoses Disop, S.A Disop, S.A Cung cấp ẩm cho mắt trong các trường hợp sau: - Các hoạt động cần mắt làm việc nhiều: làm việc trước máy tính, đọc trong thời gian dài … - Nơi làm việc có trang bị điều hòa - Đi đường dài trên máy bay hoặc tàu xe - Sau phẫu thuật (dạng monodoses) - Không khí nhiều khói bụi bị ô nhiễm - Mang kính áp tròng Quy tắc 5 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B