STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo khúc xạ tự động AR-F NIDEK CO., LTD. NIDEK CO., LTD. Chẩn đoán và phát hiện các tật khúc xạ mắt Quy tắc 10 TTBYT Loại B
2 Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động ARK-F NIDEK CO., LTD. NIDEK CO., LTD. Đo độ cong giác mạc. Chẩn đoán và phát hiện các tật khúc xạ mắt Quy tắc 10 TTBYT Loại B