STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm nhựa nha khoa Zendura SKU# 9163-20 (0.76mm x 120mm Circle) Bay Materials,LLC Bay Materials,LLC Làm máng nhai, chỉnh nha không mắc cài. Sử dụng trong thời gian ngắn. Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A