STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản máu, tủ bảo quản huyết tương BBR 530 PRO,PDF 270 PRO EVERmedS.r.l.,Italy EVERmedS.r.l.,Italy Dùng bảo quản máu và huyết tương Quy tắc 2 TTBYT Loại B