STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hóa Chất Làm Sạch Dụng Cụ Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Preasoak & Cleaner Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Preasoak & Cleaner Steris Steris Sử dụng trong máy rửa dụng cụ hoặc rửa tay Quy tắc 15 TTBYT Loại B
2 Gel giữ ẩm, chống đông máu trên dụng cụ Pre-Klenz Pre-Klenz Steris Steris Sử dụng trong máy rửa dụng cụ, trong quy trình chuẩn bị dụng cụ trước khi cho vào máy rửa Quy tắc 15 TTBYT Loại B
3 Hóa Chất/ que chỉ chị Revital-Ox RESERT Revital-Ox RESERT Steris Steris Sử dụng trong máy rửa dụng cụ, với quy trình rửa ống nội soi và tổng quát Quy tắc 15 TTBYT Loại C
4 Băng dán chỉ thị VERIFY VH2O2 Indicator Tape VERIFY VH2O2 Indicator Tape Steris Steris Sử dụng để theo dõi quy trình tiệt trùng bằng H2O2 và bằng khí Plasma; Kiểm tra túi đồ đã hấp hay chưa hấp Quy tắc 15 TTBYT Loại C
5 Bộ phụ tùng thay thế máy hấp tiệt trùng PM PACK, VACUUM SYSTEM Theo phụ lục Steris Bộ phụ tùng thay thế máy hấp tiệt trùng Quy tắc 15 TTBYT Loại C
6 Hóa chất bôi trơn, bảo dưỡng dụng cụ Hinge Fre Hinge Free Theo phụ lục Steris Sử dụng trong máy rửa dụng cụ, trong quy trình bôi trơn dụng cụ Quy tắc 15 TTBYT Loại B
7 Máy x-quang C-arm và phụ kiện. Omniscop C A.T.S. Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l A.T.S. Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l Chuẩn đoán hình ảnh trong y tế Quy tắc 10 TTBYT Loại C