STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi Trường Vận Chuyển Mẫu Disposable Sampler Wuxi NEST Biotechnology Co.,Ltd/ Trung Quốc Wuxi NEST Biotechnology Co.,Ltd/ Trung Quốc Được sử dụng để thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu vi rút. Quy tắc 5, Phần III, phụ lục II Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A