STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân ICE GEL BAND ICE GEL BAND Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương muỗi, côn trùngcắn. Quy tắc 1, Mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A
2 Băng keo cá nhân FRESH COOL PATCH FRESH COOL PATCH Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương muỗi, côn trùng cắn. Quy tắc 1, Mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A
3 Băng keo cá nhân KIDS AQUA FRESH BAND KIDS AQUA FRESH BAND Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương muỗi, kiến, côn trùng cắn Quy tắc 1, Mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A