STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng LN-AS50, LN-AS75, LN-AS100, LN-AS150, LN-ASA01, LN-ASA02 Công ty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Lâm Nguyễn, Việt Nam Công ty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Lâm Nguyễn, Việt Nam Dùng để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói, không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm, làm ấm, và phân rã môi trường nuôi cấy, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm… Quy tắc 15, Phần II – TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C