STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng mắt kính Plastic Index 1.50/1.56/1.61/1.67/1.74 Jiangsu Youli Optics Spectacles Co., Ltd/Trung Quốc Jiangsu Youli Optics Spectacles Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng làm kính đeo mắt điều chỉnh độ khúc xạ cho mắt. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A