STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử xét nghiệm định tính nồng độ Human Chorionic Gonadotropin phát hiện thai Realytis 5mm; Realytis 3mm; Home-stick 3,5mm; Proc test 5mm; Newtest 5mm; Lady test plus 5mm; Analisys test 5mm; Analisys test 3mm; Galaxy test 5mm; Love test 5mm; Test QH 5mm; Baby chip 3mm; Beststick – TD 5mm; Quick smile 5mm; Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Vĩnh Thịnh /Việt Nam Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Vĩnh Thịnh /Việt Nam Nhúng que thử vào dung dịch nước tiểu của phụ nữ để kiểm tra nồng độ HCG (Human Chorionic Gonadotropin) có trong nước tiểu, qua đó chẩn đoán việc có thai hay không. Quy tắc 4, Phần III, phụ lục II Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B