STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột sợi thủy tinh Alpha Cast Theo phụ lục Theo phụ lục G&W Co., Ltd Dùng trong các trường hợp cố định khu vực gặp tổn thương do gãy xương Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
2 Nẹp bó bột sợi thủy tinh Alpha Splint Theo phụ lục Theo phụ lục G&W Co., Ltd Dùng để tạo khuôn và nẹp đỡ dùng cố định cho các trường hợp gãy xương hoặc tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp khác Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A