STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng ghép đĩa đệm đốt sống cổ SN3005-0-00145; SN3005-0-00153; SN3005-0-00161; SN3005-0-00169; SN3005-0-00177; SN3005-0-00245; SN3005-0-00253; SN3005-0-00261; SN3005-0-00269; SN3005-0-00277; SN3005-0-00345; SN3005-0-00353; SN3005-0-00361; SN3005-0-00369; SN3005-0-00377; SN3005-0-00445; SN3005-0-00453; SN3005-0-00461; SN3005-0-00469; SN3005-0-00477 Zimmer Spine Zimmer Spine Sử dụng trong ghép xương liên thân đốt, cố định cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm, thay thế đĩa đệm cột sống cổ Quy tắc 8 TTBYT Loại D