STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết (gồm kim dùng và que thử) Theo phụ lục Theo phụ lục HMD BIOMEDICAL INC Sử dụng với máy đo đường huyết để đo lượng đường trong máu Quy tắc 4 TTBYT Loại C
2 Máy đo đường huyết và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục HMD BioMedical INC Đo lượng đường trong máu Quy tắc 4 TTBYT Loại C