STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bột bó NPC-2F-WH (5cmx3.6m); NPC-3F-WH (7.5cmx3.6m); NPC-4F-WH (10cmx3.6m); NPC-5F-WH (12.5cmx3.6m); NPC-6F-WH (15cmx3.6m); NPC-2P-WH (15cmx3.6m); NPC-3P-WH (7.5cmx3.6m); NPC-4P-WH (10cmx3.6m); NPC-5P-WH (12.5cmx3.6m); NPC-6P-WH1 (5cmx3.6m) BL TECH Co., Ltd-Hàn Quốc BL TECH Co., Ltd-Hàn Quốc Dùng điều trị cho bệnh nhân bị gãy xương. Không sử dụng băng những nơi có nguy cơ sưng tấy. Quy tắc 4 TTBYT Loại A