STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy X quang: Tủ điều khiển phát tia X của máy X-quang kèm phụ kiện: - Bảng điều khiển - Cáp từ bảng điều khiển tới tủ phát tia X của máy X-Quang - Cáp từ tủ phát tia X của máy X-Quang tới workstation CMP 200DR 40 kW, CMP 200DR 50 kW, CMP 200DR 65 kW Osko, Inc Osko, Inc Dùng tạo nguồn cao áp , điều khiển hệ thống máy X-quang Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016 /TTBYT TTBYT Loại C