STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ âm sâu Theo phụ lục Theo phụ lục Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Sử dụng để bảo quản các sản phẩm sinh học bao gồm tinh trùng, hồng cầu, bạch cầu, mô Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B